« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))

*کلاه رو گوشی + یقه شالگردنی دخترانه دستباف با تزیینات قلاب بافیبا  حدود 2 کلاف  100 گرمی از کاموا ی


آکرولیک نرم کودکانه (  AK -  SAFT  )با ضخامت  (5-6)


 ولی ما با میل بافتنی (2-2/5) میبافیم تا بدون فشار و


راحت  بافت فشرده و ظریفی از کار در آید.


 *برای کودک یک ساله دور سر 50 سانت - دور گردن 25 سانت -


از گودی گردن تا روی شکم 27 سانت


و پهنای  کارور  جلو و پشت  18 سانتی متر ( بدون درنظر گرفتن قسمت سر شانه ها.)««  آموزش کلاه رو گوشی  »»


 این کلاه از قسمت فرق سر شروع می شه
و مدل کشباف  یکی زیر و یکی رو است

 اما به ترتیب  جهت بزرگتر شدن  و مناسب شدن برای دور سر تبدیل به کشباف دوتایی و

سه تایی و چهار تایی می شه. بنابراین به روش زیر بافته خواهد شد.
*توسط دو میل بافتنی ؛ باکاموای قهوهای دارچینی 46 دانه سر می اندازیم.


 * در  6 رج اول  کشباف  قهوه ای یکی زیر و یکی رو است .


( باید اولین دانه را از رو ببافیم و دومین را به زیر )*رج هفتم یک رو -


و یک ژوته ( رو ی میل یک لا نخ می اندازیم تا دانه اضافه شود.)


- یک زیر - رو - ژته - زیر... و ادامه بافت تا آخر رج .*رج هشتم باید ژته ها را طوری ببافیم کشباف ما توری نشه.

( نخ ژته که از روی میل دیده می شود به رو بافته شود تا منفذ ژته نامرئی بشه.)
 
* به این ترتیب  کشباف ما تبدیل به دو  رو و یک زیر شده  .

و این مدل کشباف را 7 رج دیگر می بافیم .

* در رج هشتم  باید کاری کنیم که به کشباف 2 تارو - دو تا زیر تبدیل بشه.

پس به این ترتیب این رج را شروع به بافت می کنیم که ابتدا

 2 تا رو - یک ژته - یک زیر - 2 تا رو  - یک ژته  - یک زیر ..... تا آخر رج .

......................................

*در رج نهم این کشباف ؛ رنگ  قهوه ای را  بدون قیچی کردن رها کرده و

 با گره زدن کاموای زرد به
اولین دانه این رج ؛ شروع به بافت می کنیم  و

 ژته ها را مثل قبل نامرئی می بافیم .


* با رنگ زرد هشت رج  دیگر می بافیم و در رج نهم زرد ؛

باید به ترتیب زیر ژته اندازی کنیم .

( 2 تا رو - یک ژته -  2 تا زیر - 2 تا رو - یک ژته - 2 تا زیر تا آخر رج )
*در رج دهم زرد رنگ ؛ شما با بافتن ژته ها به صورت نامرئی ؛

 یک کشباف  3 تا رو   2 تا زیر خواهید داشت و

 به این ترتیب تعداد دانه های کلاه از 46 دانه به 115 عدد رسیده .

*در ادامه با همان رنگ زرد ؛ تا 9 رج  دیگر  می بافیم.
 
.........................


*در رج هجدهم زرد  ؛ می خواهیم کشباف را به 3 تا رو  و 3 تا زیر تبدیل کنیم .

( 3 تا رو - یک ژته - 2 تا زیر  - 3 تا رو - یک ژته - 2 تا زیر  و ... تا آخر رج )

* در رج نوزدهم زرد هم مثل قبل ژته ها را  نامرئی می بافیم.

* رج بیستم زرد را هم می بافیم .

........................................


 *در شروع رج بعدی رنگ زرد را بدون قیچی کردن رها می کنیم و

  با ادامه ی رنگ قهوه ای  بافت کشباف 3 رو 3 زیر را تا 6 رج دیگه  ادامه می دیم  .

.......................


* رنگ را عوض می کنیم . 6 رج هم با رنگ زرد می بافیم .


«حالا دیگه روش ژته اندازی در کشباف را  یاد دارین و

 می توانین در هر جایی که مایل بودین ؛ »

«بسته به اندازه ی کلاهی که در نظر دارین به تعداد زیر و روی کشباف »

«اضافه کنین  و کلاه را بدین ترتیب گشادتر ببافین .»

..............................

گوشی کلاه :* رنگ قهوه ای را شروع به بافتن کنید . 6 رج ببافید .

*در رج هفتم قهوه ای جدید     ؛  تعداد 10 دانه کور کنین  تا

نیمی از پشت سر کلاه  بدست بیاد .

27 دانه برای رو گوشی یک طرف ببافید  و همچنان که این تعداد بافته شده

روی میل هست ؛ 27 دانه  بعدی را برای جلوی پیشانی کور کنین و سپس

27 دانه ی دیگر را برای رو گوشی طرف مقابل ببافین .

 10 دانه ی نیمه ی دوم پشت سر کلاه را که باید کور کنیم ,

 الان می بافیم و در رج برگشت کور

 می کنیم تا سر نخ برای بافت به رو گوشی برسه .

...........................

* حالا رو گوشی اول بصورت رفت و برگشت بافته می شه  و

 هر رج در ابتدای شروع بافت یکی کور می کنیم

( دو تا دانه را با هم می بافیم تا تبدیل به یک دانه شود ) تا اینکه 4 دانه

باقی بمانه و رو گوشی مثل یک مثلث زاویه دار بشه .

  4 دانه  آخر ؛ باید باقی بمونه و آنها را به عنوان بندک رو گوشی می بافیم

تا 30 سانت که برای گره زدن زیر گلوی کودک اندازه باشه .

 بعد 4 دانه را با هم کور کرده و با  20 سانت

نخ  اضافه برای وصل منگوله قیچی می کنیم .

.....................................

* سر نخ قهوه ای را به آن 27 دانه رو گوشی که یک رجش بافته شده بود و

 روی میل نگه داشته بودیم ؛ گره زده و به صورت رفت و

 برگشت مثل رو گوشی اول می بافیم .

 بعد بندک بافی  این رو گوشی و ... اتمام بافت .

............................


 درز پشت کلاه را  از قسمت گردن شروع به دوختن کنین و

 با همون ادامه نخ دور تا دور سوراخ فرق سر کلاه را دور دوزی کنین .

بعد نخ را بکشین ؛ طوری که سوراخ به هم بیاد و مسدود بشه .

 اگر برای پسر بافتین می تونین منگوله توپی درست کرده و به این قسمت

وصل کنین واگر نه یک گل ببافین و به روش بدوزین .

در صورت تمایل دو گل دیگه هم

برای رو گوشی ها بافته و روشون بدوزین .

دور تا دور کلاه را  به روش زیر  قلاب بافی هلالی می بافیم.به روش ریسه آفتاب گردان ( که قبلاً آموزش داده بودم ) ؛

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/46

یک گل ببافین و به روش گل نرگس

( که به مناسبت تولد حضرت معصومه ارائه داده بودم)   دو طبقه کنین .

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/45

که اینطوری به پشت گلبرگ رفته و ادامه کارو برای گل دو طبق مثل آدرس بالا انجام بدین .

گل را برای دخترانه و منگوله توپی را برای پسرانه به وسط فرق سر کلاه بدوزین.

دور تا دور کلاه را  به روش زیر  دور بافی هلالی میبافیم.

البته این عکس دور گیری کشباف یقه است که

 کلاه هم مثل همین روش دور گیری می شود.


سر بندکها هم منگوله آویز درست کرده و با نخ اضافه ای

که در گذاشته بودین  در جای خودش محکم کنین .
««  پسرانه هم می شه  »»


* و اما ...همین طرح  هم با کمی دخل و تصرف تبدیل به مدل پسرانه می شه .

گلهای   روی کلاه و یقه  را حذف کنید . 

وسط سر منگوله توپی بگذارید  و اگه دوست دارید روی گوشها

 منگوله توپی بگذارید  تا گرمتر هم بشه .

روی سینه  میتونید بجای گل  یه طرح ماشین  یا علائم ورزشی گلدوزی کنید.

بجای دور بافی هلالی؛ یه دور بافی ساده ببافید ؛

5 رج پایه کوتا ه زرد باشه خوبه و یا اینکه دور تا دور را با میل دوره دونه بگیر ید و

 مدل همه از رو  یا همه از زیر ببافید( پنسی = رکن ) .

.................

ووو ... اگه فکر می کنید یقه شالگردنی دخترانه است ؛

واسه پسری تون یه شالگردن کشباف دو رنگ راه راه به

 پهنای  30 دونه  و حداقل 100 سانت  بلندی ببافید.

.........................................

 یه کار دیگه هم میشه کرد.  80  یا 100 دانه سر بیاندازین و

 بصورت کشباف و با میل دوره ببافین .

آخر رج اول که رسیدید از طرف دیگر میل دوره  ؛

 اولین دانه همین رج را جلو بیارین و

با بافتنش ؛  سر و ته رج را به هم وصل کرده و

 بصورت استوانه بافی به بافت کشبافتون ادامه بدین .

تا ارتفاع 30 سانت ببافین و به دلخواه هر 6 رج رنگ عوض کنین .

حالا یک یقه اسکی ساده دارین که بدون درز و دکمه است و

 هم دور گردن پسرتونو می گیره و هم

 تا روی کتف و شونه هاشو گرم نگه میداره و

 دیگه مثل شالهای ساده از دور گرده بچه

هی باز نمی شه و دست و پاگیر  و خفه کننده هم نیست .


«« آموزش یقه شالگردنی »»

دونه ها باید قابل تقسیم به 4 باشه .( بدون باقی مونده )

به همین خاطر من 80 دونه گرفتم که هر بخش 20 دونه ای می شه.

 ( که 2 تا رو قبل و 2 تا رو بعد 16 دونه دارم که می شه 20 دونه برای هر قسمت )

شما اگه می خواین بزرگتر ببافین بهتره که  مثلاً100  دونه بگیرین  تا

 وقتی به 4 تقسیم می کنین 25 دونه بشه .

 پس می شه = ( 2 تا رو قبل + 23 دونه وسط + 2 دونه بعد =25 دونه در کل )***


* 80 دانه سر انداخته و برای یقه اسکی کشباف یکی زیر و

 یکی رو به ارتفاع 7 الی 10 سانت ببافین .

*شروع ساده بافی با تقسیم بندی جلو ؛ پشت و  سردوشی ها همزمانه .

* دو دانه از رو + یک ژته +16دانه از زیر +  یک ژته + دو دانه رو =

  برای جلو ببافین .

* در ادامه یک ژته + 16 دانه از زیر+ یک ژته + دو دانه از  رو

برای رودوشی راست کودک ببافین .

* در ادامه  یک ژته +16 دانه از زیر + یک ژته + دو دانه از رو ؛

 برای پشت ببافین .

* و در آخرین مرحله در ادامه یک ژته + 16 دانه زیر+ یک ژته + دو دانه ارز رو ؛

برای رودوشی چپ کودک ببافین .

................................................

رج پشت همه دانه ها بدون تغییر ( رو =رو . زیر = زیر ) بافته می شه  و

 ژته ها را بصورت نامر ئی می بافیم .


در رجهای بعدی ترتیب بافت مثل اولین رج است با این تفاوت که

 به  16 دانه زیر  در هر رج با ژته هایی که انداخته ایم  2 عدد اضافه می شه .

(18 - 20 - 22- 24- 26- 28 و    ......)

همینطور تا 8 الی 10 سانت ببافید . تا موقع کور کردن   رودوشی ها که

باید به ترتیب زیرعمل کنین.


............................................................


ابتدا باید قسمت جلوی یقه  بافته بشه و روی میل نگه میداریم  ؛

 وقتی به دومین قسمت که مخصوص سر دوشیه  میرسیم ؛

شروع به کور کردن می کنیم تا سردوشی راست کامل کوربشه .

 سپس  قسمت پشت را هم می بافیم . سردوشی دوم را هم بافته  و در رج بر گشت

  کامل کور کنین  تا سر نخ برای بافتن به قسمت پشتی برسه .

حالا قسمت پشت را بصورت رفت و برگشت می بافیم.

 در  ابتدای هر رج رفت و  هر رج برگشت

 دو دانه را یکی کرده تا یک دانه کور وکم بشه .

 تا اینکه جلوی کار مثل  یک لوزی می شه .

نخ را قیچی کرده و به ابتدای قسمت جلو گره زده و

مثل پشت شروع به کم کردن در هر رج می کنیم

تا  دانه های جلو هم تمام بشه .


با نخ زرد دور گیری  لبه ی بالایی یقه را کامل انجام میدیم  و

 سپس باید سجاف جلو را به روش زیر ببافیم .

 طرف چپ یقه اسکی را دو لا کرده و از بالا به ترتیب یکی از لای رو و

 یکی از لای زیر دانه به میل می گیریم

 تا در نهایت دو لایه یقه به هم وصل بشه .
سپس در ادامه از همان طرف رو دوشی چپ را هم دانه  می گیریم و

 با رنگ زرد رکن( یا همان پنسی) می بافیم .

 تا سجاف زیر  بوده و برای دکمه مناسب باشه .

حدود 6 رج ببافید و یکسره رنگ زرد را کور کنید و

طرف راست یقه را به همین ترتیب به

 میل گرفته و رکن ببافین و سه رج که بافتین باید جا دکمه ببافین .


" مامان اعظم " برروی یقه دو جادکمه و برای بقیه جلو سه جادکمه در نظر گرفتم .

سه رج رکن که بافتیم ؛ اول رج چهارم  4 دانه  رکن بافته بعد

  تا سه دانه کور می کنیم و به بافت

ادامه می دهیم تا 7 دانه به آخر یقه مانده 3تا را کور می کنیم و

 4 تای باقیمانده را رکن می بافیم .

 دانه ها را از زیر یقه تا پایین  می شماریم و

 تقسیم کرده و در جاهای مناسب برای جادکمه 3 تا کور می کنیم .

طوری که آخرین جا دکمه که کور شد هنوز 4 دانه ی دیگر

 برای انتهای سجاف و رکن بافی باقی باشه .

 در رج برگشت هر جا به کور شدگی رسیدیم ؛

به روش سر انداختن با یک نخ 3 تا دانه دور میل  اضافه می کنیم و

بقیه رج برگشت را تمام کرده و سه رج دیگر هم رکن می بافیم و کور می کنیم .

...........................................

بعد از بافت سجاف  طرف راست که جای دکمه هم دارد ،

 دور تا دور پایین را با زرد دور بافی و هلال بافی کنید .

و درصورتیکه مایلید با زنجیره دوزی ساقه و برگ کل بدوزید و

 یک گل دو طبقه هم در مرکزش بدوزید.
« موفق باشین »
طبقه بندی: بافتنی پسرانه، تزئینات بافتنی، بافتنی دخترانه، بافتنی با سه یا پنج میل بافتنی، کلاه و شالگردن - جوراب و دستکش،
برچسب ها:تزیینات بافتنی، بافتنی، کلاه شال گردن؛ کلاه و شالگردن کودکانه ؛ بافتنی با دو میل ؛ آموزش بافتنی، گلبافی ؛ موتیف،

[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 12:39 ق.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صندوقچۀ نظرات شما () ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات