« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))

با وجود شباهتی که وجود داره ... " پیچ شاخ گوزنی "          و         " پیچ نعل اسبی "
در نوع بافت و جهت جابجایی پیچ ها  ، با هم متفاوتن و


با 
در کنارِ هم قرار گرفتنشون در ژاکت های مردانه ،


 طرح خیلی جالبی رو بوجود می یارن .
«  آموزش بافت دستکش چهار - یک »

« یا دستکش یک انگشتی »

بعد از سر انداختن تعداد لازم برای دور مچ دست که
باید


به ازای هر یک سانت (برای کاموا با ضخامت متوسط)  3 دانه سر بگیرین .


[ پس اگه دور مچ دست 12 سانتیمتره باید (36= 12x 3) سربگیرینو به اندازه ای که دوست دارین کشباف دستکش بلند باشه به بافت ادامه بدین .

" تقسیم بندی دانه ها برای پشت و کف دست " برای پشت دست تعداد دانه های بیشتری در نظر بگیرین .


همه قسمت ها با زدن سنجاق قفلی به آخرین دونه مشخص  بشه .


36 دونه داشتیم  که 18 دانه برای پشت دست و 3 دونه برای انگشت شست و


15 دونۀ باقیمونده هم برای کف دست در نظر می گیریم .


این نوع تقسیم بندی برای دست  راسته و باید یادتون باشه که برای دست چپ


باید اول 15 دونه برای کف دست و بعد 3 دونه برای انگشت شست و


 آخر 18 دونه برای پشت دست چپ تقسیم بندی کنین .

 " آموزش بافت انگشت شست دستکش "
عزیزان ِ" مامان اعظم " دقت کنین که : آموزش دستکش بدون انگشت هم به نوعی در این پست ارائه شده!!! در
رجِ اول (روی بافتنی = رج رفت ) در 18 دونۀ پشت دستکش  باید جای پیچ هم طراحی بشه ،  تا بعد بافت 4 رج بتونیم با


عوض کردن قسمتهاش پیچ رو بدست بیاریم .     پس :


* - دو دونه به زیر ببافین + یک دونه به رو( فاصله انداز پیچ با قسمت ساده بافی )


 + 12 دانه به زیر برای پیچ + یک دونه به رو (فاصله انداز) + دو دونه به زیر ببافین .


« انگشت شست »


در هر رج روی بافتنی ( رج رفت ) باید به سه دونۀ مربوط به شست دستکش


دو تا دونه  با " ژته انداختن " اضافه بشه و در رج پشت بافتنی ( رج برگشت )


باید این ژته ها تابدار بافته بشه تا توری از کار در نیاد . برای یادآوری


به پست  " آموزش انواع دانه اضافه کردن در بافتنی"   در آدرس ذیل مراجعه کنین.


http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/365


بنابراین :    * - یک ژته + سه دونه به زیر + یک ژته ببافین .
برای «  کف دست » هم 15 دونه به زیر ببافین .


در رج دوم (پشت بافتنی = رج برگشت )  * - تعداد 15 دونه به رو + بافت ژته  تابدار+ 3 دونه به رو + بافت ژته  تابدار


+ دو دونه به رو + یک دونه به زیر  + 12 دونه به رو + یه دونه به زیر


+ دو دونه به رو .


و بعد از این " مامان اعظم " در مورد تمام رجهای زوج  چیزی نمی نویسه ...


چون در رجهای زوج که پشت بافتنی هستند و رجهای برگشت بافتنی اند،


باید هر دانه ای رو همونطور که دیده می شه ببافین .


(یعنی رو را به رو ببافین و زیر را به زیر و ژته ها هم تابدار بافته می شن)


**********************
در رج سوم...


1* - دو دونه به زیر ببافین + یک دونه به رو( فاصله انداز پیچ با قسمت ساده بافی )


 + 12 دانه به زیر برای پیچ + یک دونه به رو (فاصله انداز) + دو دونه به زیر ببافین .
2* -
یک ژته +  5 دونه به زیر + یک ژته ببافین .3 *- برای «  کف دست » هم 15 دونه به زیر ببافین . 

بافت " پیچ نعل اسبی " در رج پنجم ...


" پیچ نعل اسبی " در هر چهار رج در میان باید اجرا بشه ...


پس چهار رج اول که تمام شد ، در رج پنجم  :


1 * - دو دونه به زیر+ یک دونه به رو


+ میل کمکی پیچ بافی ........... پیچ ببرین و ببافین +( برای آموزش پیچ .......... در پست قبل به آدرس ذیل با رنگ آبی  برین )


 http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/494 + و در ادامه یه دانه به رو ببافین + دو دونه به زیر هم در آخر بافته بشه .


[ در سه رج بعدی این قسمت ساده بافی می شه و باز در رج بعدش پیچ داده می شه ]

2 * - یک ژته + هفت دانه به زیر + یک ژته ( برای انگشت شست )


3 * - برای کف دست هم ، 15 دانه به زیر ببافین .


*******************


اونقدر به بافت ادامه می دین که دانه های مربوط به انگشت شست به 12 دونه برسه .


بعد باید سه قسمت پشت دست و انگشت و کف دست رو جدا گانه از هم ببافیم تا


به حد بلندی انگشتها برسن .


بهتره که اول انگشت رو کامل کنین و پس دو قسمت دیگه رو یا در


 میل دوره نگه دارین و یا اینکه به "دونه نگه دار" یا سنجاق قفلی بکشین .


حالا دونه های قسمت انگشت شست رو تا حداقل 2 سانتیمتر دیگه ببافین و


بعد برای یک سانت آخر ، باید کاری کنین که نوک انگشت از دو طرف و


 وسط طوری کم بشه که  سر انگشت هلال بنظر بیاد .
پس : 1 * - اول  از 12 دونۀ انگشت ؛ 2 دونۀ اول رج یکی بشه


+ سه دانه ببافین و+ باز دو دانه را با هم یکی کنین ...


[ اینجا بهتره که اول جای دونۀ دوم را با اول از رو عوض کنین]


 + سه دانه ببافین و + دو دانۀ آخر رج هم یکی بشه .2  * -  رج پست کامل بافته بشه .


3 * -  از تعداد 9 دونل ای که باقی مونده ؛ دوتای اول یکی بشه و


+ یکی ببافین  + سه تا دونه رو باهم یکی کنین  + یکی ببافین + دوتای آخر یکی بشه .


[ بهتره که در" سه تا یکی کردن" اول جای دونۀ وسط رو از رو با دونۀ اول


عوض کنین و بعد هر سه دونه را با هم یکی کرده و ببافین ]4 * - همه بافته بشن .


5 * - از تعداد 5 دونه ای که باقی مونده ؛ دوتای اول یکی بشن


+ یک دونه ببافین + دوتای آخر هم یکی بشه .


6 * - رج پشت این سه دونه ای که باقیمونده با هم یکی می شن و


 بعد اون یکر رو هم نخشو با 20 سانت دنباله قطع می کنیم و


از داخل دونه بیرون می کشیم تا کور بشه و دیگه در نره .


بعد از اتمام کل دستکش هم با ادامۀ نخ هم با قلاب یا سورن ،


 درز انگشت رو می دوزیم  و محکم کاری می کنیم.

« اتمام کار قسمتِ  چهار انگشت ِ دستکش » می تونین مثل تصویر دستکش بدون  انگشت آبی رنگی که  در بالا ارائه شده بود ؛


قسمت پشت دست و کف دست را جدا از هم ببافین و وقتی که ارتفاعشون تا


 قد انگشت کوچیک رسید  ؛ در 3 سانت آخرهر رج  2 دونۀ  اول  و آخر


 را با هم یکی کنین (کور کنین ) تا سر چهار انگشت هم هلال کور بشه و


 برای انگشت وسط که معمولاً بلند تر هم هست مناسب بشه .اینطوری دستکش شما  کنار شست   یک درز  سر تاسری تا


بالای  چهار انگشت  و همچنین  تا طرف دیگه دست


(در قسمت خارجی دست ) خواهد داشت .

«««   و یا اینکه    »»»


1 * - اول قسمت کف دست را ازاولین دونۀ طرف چپ شروع به از سنجاق درآوردن و


 به میل کشیدن کنین و بعد  برای داشتن علامت  فقط
یه سنجاق قفلی ،


 داخل میل چپ بندازین


 تا مرز این دو قسمت رو گم نکنین و 
در ادامه بدون فاصله  قسمت پشت دست را


از اولین دونۀ طرف چپ به میل بکشین  تا برسین به طرف راست قسمت پشت دست


که در واقع اولین دونۀ رج خودش خواهد بود .


اینطوری دستکش شما در کنار شست  ویکطرف بالای انگشتها ، درزی نخواهد داشت و


 فقط یک درز در قسمت خارجی دست تا انگشت وسط  خواهد داشت .
2 * - در تمام طول بافت باید حواستون به پیچ انداختن در هر چهار رج در میون باشه .
2 * - وقتی اونقدر بافتین که به  ق
د انگشت کوچیک رسید  ؛


در 3 سانت آخر... هر رج  روی بافتنی ،  2 دونۀ  اول  و آخر (مثل انگشت شست )


 را با هم یکی کنین (کور کنین )  و در وسط میل بافتنی ؛ اونجایی که با یه


 سنجاق قفلی مرز دو قسمت کف و پشت دست رو مشخص کرده بودین 4؛


 تا دونه را دو تا دو تا با هم یکی می کنین  تا سر چهار انگشت هم هلال کور بشه و


 برای انگشت وسط که معمولاً بلند تر هم هست مناسب بشه .
« دستکش بدون انگشت »


اگر سه قسمت دستکش رو بعد از جدا کردن


به این ترتیب  ببافین ، می شه یه دستکش بدون انگشت .


قسمت انگشت را حداقل یک سانت ساده ببافین  و


 یک سانت هم کشباف و سر تا سر کور کنین .


 هر قسمت پشت و کف دستکش رو جدا گانه حداقل 5 سانت ببافین و


 یک سانت هم کشباف کنین و سر تا سر کور کنین .


و یا اینکه به روش بالا دو قسمت کف و پشت دستکش را


 به هم وصل کنین و 5 سانت ساده ببافین و


 یک سانت کشباف و بعد یک سره کور کنین ." مامان اعظم "

 گرمای دلچسبی در زمستان براتون آرزو داره .

طبقه بندی: بافتنی دخترانه، آموزش بافتنی با دو میل، آموزش بافت انواع کشبافت، ارائه مدلها از " سایتهای دیگر"، ارائه آموزش متنی از "مامان اعظم"، کلاه و شالگردن - جوراب و دستکش،

[ شنبه 11 بهمن 1393 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صنـــدوقچۀ نظــــــرات() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic