« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))همیشه  هم لازم نیست تغییر "چیدمان" برای عید نوروز ، 


با مخارج سنگین همراه باشه تا سال تحویل بشه !!!

«  مدل  " توری لوزی "  »آموزش  " تصویر خوانی مدلهای بافتنی "


با دقت به تصاویر ذیل نگاه کنین تا یاد بگیرین که

با کمک تصویر خوانی هم بتونین مدلها رو ببافین.


«  مدل  " توری لوزی "  »


قسمت پایین این تصویر اولین رج شروع کار هم هست .

شما حتماً می تونید . البته اگر واقعاً بخواهید .

فقط یک دقیقه  خوب  و با دقت نگاه کنین ...

بعد به آموزشای " مامان اعظم " توجه کنین ، تا ببینین که شما هم یاد داشتین

عجله نکنین .

1 - بنظرتون هر لوزی این مدل با چند دونه بافته می شه؟

.
.
.
.
.
.

بله درسته هر کدوم از لوزی ها  با  9 دونه  + یک  دونه

( که این یکی ؛ دونۀ وسط ژته های هر لوزی خواهد بود )  بافته می شه .

پس باید
دونه هایی که برای کلّ بافت ،  سر می گیرین مضربی از

 عدد 10 باشه که برای دونۀ وسطِ آخرین لوزی رج ؛ یک دونه هم بهش اضافه کنین .

بنابر این اگه 8x 10 = 80 دونه سر گرفتین + یک می کنین و

 در مجموع 81 دونه سر می اندازین .

خود لوزی ها( بدون یک دونۀ اضافه شده ؛ باید عدد فرد باشن تا در موقع دوتا یکی کردن

 از دوطرف ، نهایتاً به یک دونه برسن که بشه وسط لوزی بعدی .

 در اولین رج ، شما هم شروع لوزی ها رو با یک دانه  که در پشت یک ژته

 قرار می گیره (که همون یک دونه ای هست که جدا از دستۀ 9 تایی حسابش کردیم )

 دارین و هم یک  دونه در آخر دارین که بعد یک ژته قرار می گیره .

بقیه دونه ها هم در 6 رج اولیه ، شکل یه مثلث خواهند شد .به تصویر نگاه کنین ، در پایین تصویر سه تا مثلث دیده می شه .
1 - * با نخ ظریف به ازای هر یک سانت از قطر حباب 3 الی 4 دونه سر بگیرین .

حالا برای سر راست شدن چند دانه کمتر یا بیشتر تا

مضربی از 10 بدست بیاد هیچ مشکلی بوجود نمی یاره .
2 - * دونه ها رو روی  دو میل سر بگیرین ولی از اولین رج

با میل دوره شروع به بافت کنین تا بتونین " گردی بافی " کنین  و

 بافتتون بی درز از کار در بیاد .

برای استوانه بافی یا  گردی بافی ( بی درز شدن بافتنی ) باید

میل طرف راست " میل دوره " را که ادامۀ نخ کامواهم بهش وصله به

اولین دونۀ میل طرف چپ برده و از همونجا شروع به بافت رج دوم کنین .

اما قبلش باید برای آغاز هر رج یه علامتی برای خودتون قرار بدین .

که بهش می گن " علامت رج نگه دار "داخل میل راست یه حلقه یا سنجاق قفلی کرده و

 اینطوری اول رج جدید رو در تمام مدت بافت متوجه می شین

هر وقت در حین بافت به این علامت رسیدین ؛

 فقط از میل چپ به میل راست منتقلش کنین .اما برای بافت بدون درز روش خاصی وجود داره که در پست


 
( آموزش و مشخصات بافتنی با 5 میل خلالی شکل ) به آدرس

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/post/361 قسمت [برای بافت با پنج میل ، چند اصل رو به خاطر بسپارین ] رو باید خوب بخونین .
 رج اول مدل ( رج رفت روی مدل و تمام  رجهای فرد این مدل ؛

دونه ها به زیر بافته می شن  )

طبق تصویر = یه دونه به زیر (دانۀ وسط لوزی اول در ردیف اول )

 [*+ یک ژته + دو تا یکی + 5 دونه به زیر +دو تا یکی

( برای تمیز کاری همیشه دوتا یکی کردن طرف چپ هر

 مدلی را اینطوری ببافین =اول جای دانۀ دوم را از رو با دانۀ اول عوض کرده و

 بعد با هم ببافین تا دوتا دانه یکی شود .

که بنام  دو تا یکی پیچ دار یا تابیده به خاطر بسپارین )

+ ژته + یکی به زیر( دانۀ وسط لوزی بعد در ردیف اول لوزی ها) +

...  ادامه مدل
تکرارازمجموعۀ ستاره دار....

 تا آخر رج وآخرین دوتا یکی پیچ دار که بافته شد

 + یک ژته می اندازین  + و آخرین دانه را به زیر می بافین.حالا شما به علامت رج نگه دار خودتون رسیدین و متوجه می شین که

باید به بافت رج دوم مشغول بشین .«»  تـــــــــــــــــــــــــو جّــــــــــــــــــــه  «»


رج دوم (رج برگشت ) و تمام رجهای زوج مخصوص پشت مدل هستن و

همه دانه ها باز هم  چون با میل دوره می بافین و بی درز هست

به زیر بافته شده ( در حالیکه اگه با  دو میل بافتنی و درز دار ببافین باید

تمام دونه های رج های زوج [ که رجهای پشت مدل هستن یا رج های برگشتن] به  رو بافته بشن)


 و ژته را توری می بافیم  و بعد از این  دیگه

در مورد رجهای زوج این مدل " مامان اعظم " چیزی نمی نویسه  .


رج سوم مدل = یک دونه به زیر( دونۀ وسط لوزی ردیف اول)  +[* یک ژته +

 یکی به زیر + دوتا یکی +3 تا به زیر + دوتا یکی پیچ دار + یکی به زیر + یک ژته +

 یکی به زیر(دونۀ وسط لوزی های ردیف اول) *]+ ... ادامه مدل تکرار از

 ابتدا تا انتهای مجموعۀ ستاره دار  برای کلّ رج سوم .

رج پنجم = یکی به زیر (  دونۀ وسط لوزی ردیف اول)  [ *+ یک ژته + دو تا به زیر +

2 تا یکی + یکی به زیر + 2 تا یکی پیچ دار +

 دوتا به زیر + یک ژته + یکی به زیر  ( دونۀ وسط لوزی بعد در ردیف اول )* ]+

... ادامه مدل تکرار تا آخر رج پنجم + و بعد آخرین دوتا یکی پیچ دار رج باید

 دوتا به زیر ببافین و + یه ژته بندازین و + آخرین دونه را به زیر ببافین .رج هفتم = یکی به زیر ( دونه وسط لوزی ) + یک ژته +3 تا به زیر

+ 3 تا یکی کردن ((که بهتره برای تمیز کاری دانۀ سوم رو از رو از میل در بیارین و

به اول منتقل کنین ( پیچ بدین ) در ضمن باید یادتون باشه که این 3  دونه

 که به یکی تبدیل می شه ؛ در رج نهم مدل ،
به عنوان دونۀ وسط لوزی های ریف دوم

 خواهند بود 
و دو طرفش ژته قرار می گیره .))

+ 3 تا به زیر + یه ژته + یکی به زیر( دونۀ وسط لوزی) و تکرار تا آخر رج .


در این رج لوزی اول با 4 تا ژته تمام شد و از رج نهم جای دونۀ وسط لوزی ها

عوض می شه و باید دوتا ژته در جای جدید انداخته بشه .
رج نهم =  3 تا به زیر + دو تا یکی کردن پیچ دار +[* یه ژته

+ یکی به زیر ( وسط لوزی اول ) + یه ژته + دوتا یکی + 5 تا به زیر

دوتا یکی پیچ دار + یه ژته + یکی به زیر*]+ تکرار از مجموعۀ ستاره دار تا

 تا آخرین دونۀ وسط لوزی آخر این رج + یه ژته + دوتا یکی و + 3 تا به زیر آخر رج .رج یازدهم = 2 تا به زیر +  2 تا یکی  پیچ دار [* + یکی به زیر

+ ژته + یکی به زیر ( دونۀ وسط لوزی )+ ژته+ یکی به زیر + 2 تا یکی

+ 3 تا به زیر *] + 2 تا یکی پیچ دار + تکرار مجموعۀ ستاره دار

+ بعد از آخرین 2 تا یکی + 2 دانه به زیر رو می بافین .
رج سیزدهم =  یک به زیر + دوتا یکی پیچ دار + [ * 2 تا به زیر + ژته

+ ژته + یکی به زیر ( دونۀ وسط لوزی ) + ژته + 2 تا به زیر

+ 2 تا یکی  +  یکی به زیر + دو تا یکی 
پیچ دار + تکرار مجموعۀ ستاره دار

+ آخرین 2 تا یکی رج + یکی به زیر .

رج پانزدهم =  دوتا یکی پیچ دار

( که در رج بعداین دونه باز مثل اولین رج به وسط لوزی ردیف سوم تبدیل می شه )

[ *+ 3 تا به زیر + ژته + یکی به زیر ( وسط لوزی )+ ژته + 3 تا به زیر

+ 3 تا یکی کردن ( آخرین دونه بیاد اول و بعد سه تا یکی کنین ) که باز

 این دونه هم در رج بعدی مدل به دونۀ وسط لوزی های ردیف سوم تبدیل می شه . *]

+ تکرار مجموعۀ ستاره دار + تا  2 تا دونۀ آخر که یکی می شوند  و

 این دونۀ آخر هم در رج بعد مدل باز می شه دونۀ وسط لوزی ردیف سوم .


***

( از این به بعد  برای ادامۀ بافت ، از رج اولِ مدل  تکرار می شه  )


«» موفق باشین «»

طبقه بندی: هنر بازیافت، تور ی بافتن، تزئینات بافتنی، مدلهای بافتنی، بازیافت بافتنی ها، کاردستی و خلاقیت، شناخت ابزار بافتنی، ارائه مدلها از " سایتهای دیگر"، ارائه آموزش متنی از "مامان اعظم"، آموزش اصطلاحات بافتنی و قلاب بافی،
برچسب ها:آموزش بافتنی و قلاب بافی، عید نوروز و تغییر دکوراسیون، هنر بازیافت،

[ یکشنبه 26 بهمن 1393 ] [ 10:00 ب.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صنـــدوقچۀ نظــــــرات() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic