« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))

از عجایب  قلاب بافی " تونسی " همین بس که مدلهای پیچیده ای از


بافتنی با دو میل را هم  ، فقط با یک میل قلاب می بافن !!!

 این مدل زیبای " حصیری "  که ما  با  دو میل بافتنی می بافیم 


 و تقریباً از مدلهای سخت و حرفه ای بافتنی هست را


این بافندۀ تونسی گرامی فقط  با یک قلاب می بافه !!!
 

در اولین و دومین آموزش قلاب بافی تونسی در (    اینـــجا   )  و (   اینـــجا   )

متوجه شدیم  که با نوع  دانه گرفتنی متفاوت از یه رشته زنجیرۀ قلاب ،

می تونیم  قلاب بافی متفاوتی که ضخیم بافی هم محسوب می شه داشته باشیم .

حالا در این آلبوم  متوجه می شیم  که با انواعی  دیگر از تغییرات در

 نوع نخ گرفتن از دانه های رج  قبلی ؛

چطور می تونیم  مدلهای گونا گونِ  تونسی  رو ببافیم .


 اگر بخواهیم یه رشته زنجیر دوقلو داشته باشیم ( 2 رشته قلاب به هم چسبیده )

فقط باید دومین قلاب راکه زدیم ؛ سر قلاب را به داخل دانۀ اول فرو کنیم و

نخ بگیریم و از دانه بیرون بکشیم تا روی میل 2 حلقه نخ داشته باشیم ....

بعد مجدد دور میل نخ بگیریم و از 2 حلقۀ نخی که روی میل داریم ،

 به یکباره خارج کنیم تا بافته شود .

حالا  روی میل یک حلقه نخ خواهیم داشت .  مجدد سر میل قلاب را به پایین دانۀ قبل

فرو می کنیم و نخ می گیریم و  ادامۀ مراحل بالا ...


این رشتۀ زنجیره دوقلو را می تونیم به بلندی یه پتو  ببافیم .

اگر  روی هر رشتۀ  زنجیره دو قلوی که بافتیم ، بخواهیم از آخرین حلقۀ دوقلو با

یک نخی دیگر و به رنگی دیگر  زنجیره را سه قلو کنیم و یک نوع بافت ساده بافی شبیه

 دو میله بافی داشته باشیم ... امکان پذیره .  پس سر نخ جدید را با

 مقداری نخ اضافه برای ریشه ، یه گره حلقه دار می زنیم و

از اولین دانۀ اون  زنجیرۀ دو قلوی قبلی که به بلندی یه پتو بافته بودیم ،

 نخ می گیریم و به روش تصویر بالا می بافیم و پیش می رویم . در انتهای رج ،

 سر این نخ را به اندازۀ بلندی ریشه ای که برای پتو لازم داریم ؛  می بریم .

و باز به ابتدای رج رفته و با نخ رنگی دیگری رج جدید رو شروع می کنیم .

این مدل بافت مناسب بافتن پتوهاییه که با رجهای طولانی که داره ،

 امکان بافتشان با دو میل سخته و از طرفی پشت و رو کردنِ

این بافتهای بزرگ  و سنگین مشکل خواهد بود و با قلاب بافی تونسی که

 نیازی به پشت و رو کردن بافتنی نداریم و رج رفت و برگشت در

 یک روی بافتنی بافته می شه ؛ مشکلمون حل شده .

از طرفی این پتو خود بخود در دو طرف دارای ریشه می شه و

از همه مهم تر تمام  نخ های قبلی ما که در رنگهای مختلفی بدون استفاده

برامون  باقی مونده بود  کاربرد خواهند یافت .

مدل تصویر بالا رو در اولین آموزش قلاب بافی تونسی ارائه کرده بودم .

اما اینجا مجدد تصویرشو آوردم تا شما بتونید به راحتی با تصاویر بعدی مقایسه کنین و

متوجه بشین که چطور فقط با تغییر مکان نخ گیری از دانه های رج قبل ،

می تونیم مدلهای مختلفی از بافت تونسی رو داشته باشیم .

در این مدل میل قلاب را از پهلو وارد حلقۀ رج پایین برده و نخ می گرفتیم .

این مدل هم  باید یه زنجیره قلاب ببافیم  و بجای دانه گرفتن از پشت  هر زنجیره ،

از همان  روی زنجیره و لبۀ بالایی حلقه  ؛ میل قلاب را  از جلوی طرف بالایی

حلقه وارد می کنیم و نخ گرفته و بیرون می کشیم و

به یکباره نخ را از 2 حلقۀ روی میل قلاب رد می کنیم تا بافته بشه .

حالا اگه بجای گرفتن یکطرف حلقه ، سر میل قلاب را از جلوی وارد کرده و

از هر دو طرف حلقه عبور داده
و می بافیم .

در این مدل یکبار بافت از روی  بافتنی انجام شده  و یکبار از پشت بافتنی

و برعکس مدلهای قبلی بافتنی را در موقع بافت پشت و رو کرده اند .

خوب دقت کنید که در این تصویر میل قلاب بافی از پشت طرف بالایی حلقه

وارد و از جلوی حلقه بیرون آورده و نخ گرفته ایم  و بافته ایم .

در این مدل هم از دو قسمت  میل قلاب را عبور داده و بعد نخ گرفته اند .

اول از  پهلوی حلقۀ رج قبل در پایین و بعد از هر دو طرف حلقۀ بالای .
 
در این مدل ابتدا دور میل قلاب بافی به روش بافت پایه بلند نخ انداخته ایم و

بعد  میل قلاب بافی را از پشت هر دو طرف حلقۀ بالایی وارد شده و

از طرف جلو بیرون آمده و نخ گرفته شده و 

به یکباره از هر سه حلقۀ نخ روی میل عبورداده ایم .

 در این تصویر ابتدا  دور میل نخ گرفته ایم و بعد  میل قلاب را از پشت هر دو طرفِ

 حلقۀ بالایی
عبور داده و از جلو خارج کرده و  نخ گرفته ایم و

 همین نخ را ابتدا از نخی که دور میل انداخته بودیم عبور داده ایم و

سپس مجدداً دور میل نخ می گیریم و از دو حلقۀ روی میل عبور می دهیم .

با اجازۀ اساتید  ، نام این مدل رو  " سه در یک " می ذارم .

چراکه سه رج بافت رو  در یک مرحله می بافیم !

زنجیره قلاب رو که بافتیم ، 4 قلاب اضافه تر از اندازه ای که  لازم داشتیم  می بافیم .

آخرین قلاب که یه حلقه نخ دور میل هست را ،

 روی میل نگه می داریم و سر میل قلاب رو به

اولین حلقۀ پشت زنجیرها می بریم و نخ می گیریم و بیرون کشیده و

 باز روی میل نگه می داریم و می ریم سراغ پشت زنجیرۀ بعدی و

باز نخ می گیریم وروی میل نگه می داریم . حالا  3 حلقه نخ روی میل داریم .

حالا از پشت حلقۀ بالایی رشتۀ زنجیره قلاب اصلیمون هم قلاب رو وارد و

از جلو بیرون می یاریم و نخ می گیریم و نخ رو می کشیم تا

یه حلقۀ دیگه به روی میل اضافه بشه و 4 حلقه  روی میل داشته باشیم .

بعد سر  ادامۀ نخ را به قلاب می گیریم  و دو تا از حلقه های روی میل را می بافیم .

دوباره باسر قلاب نخ می گیریم و دو حلقۀ دیگر را هم می بافیم .


 در این مدل مثل اولین مدل تونسی باید از پهلوی حلقۀ رج پایین نخ بگیریم .

با این تفاوت که دو حلقه را پشت سرهم ولی به روش خاصی می گیریم و

 می بافیم تا تابدار یا ضربدری از کار در بیاد . روش کار اینطوره که  ابتدا

 از پهلوی حلقۀ دوم میل را وارد کرده و نخ می گیریم و

بیرون می کشیم و  نبافته روی میل نگه می داریم  و

بعد میل قلاب را به پهلوی حلقۀ اول وارد می کنیم و نخ گرفته و

بیرون می کشیم و باز نبافته روی میل نگه می داریم .

سپس به سراغ پهلوی حلقۀ چهارم رفته و نخ گرفته و بیرون می کشیم و

روی میل نبافته نگه می داریم و بعد از پهلوی حلقۀ سوم میل را وارد و

نخ گرفته و بیرون می کشیم و نبافته روی میل نگه می داریم .

و این روند را تا انتهای رج پیش می رویم و در انتها تمام حلقه ها را

 به روش تونسی در رج برگشت معکوس می بافیم و

حلقه های روی میل را یکی یکی می بافیم و به ابتدای رج  بر میگردیم .

اگه یادتون باشه در بافتن کامواهای پیله ای برای پتوی نوزاد

در (   اینـــجا   )  روش عبور دادن دو رنگ کاموای پیله ای از

وسط بافت پایه بلند ها رو یاد داده بودم .

در این تصویر روش عبور یه کاموای ساده رنگی از

بین بافت پایه بلندهایی با یه رنگ دیگه رو می بینین .

که 2 تا پایه بلند رو می بافیم و نخ رنگی رو می یاریم جلوی بافتنی و

رها می کنیم و با نخ زمینۀ اصلی 2 پایه بلند دیگه می بافیم و

باز نخ رنگی رو به پشت بافتنی می بریم و  رها می کنیم و

باز با نخ اصلیمون 2 پایه بلند می بافیم و همین روند تا آخر رج تکرار می شه .

در رج بعد جای عبور نخ رنگی روی 2 پایه عوض می شه .


***


«»«  با تمرین و تکرار  می تونید تمامشونو درست از کار در بیارید . »«»

 « با آرزوی موفقیت »

طبقه بندی: آموزشهای مقدماتی، آلبوم قلاب بافی، تحقیق و تفحّص، آموزش قلاب بافی، مدلهای قلاب بافی، ارائه مدلها از " سایتهای دیگر"، ارائه آموزش متنی از "مامان اعظم"، بافتنی های اقوام ایرانی و دیگر ملل، آموزش بافتنی به افراد مبتدی و کودکان،
برچسب ها:آلبوم قلاب بافی، آموزش قلاب بافی، قلاب بافی تونسی، مدلهای قلاب بافی تونسی، آموزش گام به گام قلاب بافی، هنر و کاردستی، آموزش بافتنی،
دنبالک ها:قلاب بافی تونسی (1)، قلاب بافی تونسی (2)، پتوی نوزاد با کاموایی پیله ای،

[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صنـــدوقچۀ نظــــــرات() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic