تبلیغات
« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم » - یقه ها ( یقه هفت سجاف جدا )

« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))

 در بافت یقه هفت  سجاف سر خود فوت و فن هایی وجود داره که ...

باعث تمیزی و نظم در بافتش می شه .


 در ادامه  فوتِ  کوزه گریشو بخونین .

" نقشۀ کور کردن منظم یقه هفت  "

برای بلوزهایی که جلو بسته اند و می خوایم که یقه هفت ببافیم،

 باید بعد از حدود 5 سانت که حلقۀ زیر بغل رو بافته بودیم ؛ شروع کنیم تا زیاد گود نباشه .

بهتره که موقع شروع کار یقه ، تعداد دونه های توی میل فرد باشه و

 وقتی دونه ها رو به دو قسمت می کنیم ؛ یک دونه در وسط بمونه .

دونه های طرف راست رو می بافیم  تا دونه فردِ وسط و

 این دونه رو بوسیلۀ نخ تیره تری مشخص می کنیم  .

بعد بقیه دونه ها ( طرف چپ) رو به سنجاق قفلی یا یه میل دوره بگیرید تا

 از بافت خارج بشه باید یک طرف یقه کامل بافته بشه و بعد طرف دیگرشو ببافیم .
 
یقه طبق این نقشه در 31 رج باید کور بشه و

تا رج  بیست و سوم در هر رج یک دونه کور می شه و

از رج 23 تا 26 کور نمی کنیم و در رج 27 یکی کور می کنیم و

باز در رج 34 هم یکی کور می کنیم .


 
برای تمیز کاری بافتنی ، بهتره که موقع کور کردن طرف راست بافتنی

میل رو از دونه آخر وارد دو دونۀ آخر کنیم و با هم ببافیم ( 2 تا یکی کنیم ).

طبق نقشه که طرف راست یقه بافته شد ،

 سر شانه را در 3 مرحله از طرف سر شانه آستین به طرف

گودی گردن کور می کنیم تا اریب از کار در بیاد .بعد  دونه هایی رو که از بافت خارج کرده بودین ،

به میل می گیریم و به همون ترتیب طرف راست  می بافیم .

فوت این قسمت هم در نوع کور کردنشه !

دونۀ اول رو نبافته خارج می کنیم و دونه دوم رو می بافیم و

بعد از داخل دونۀ نبافته بیرون می کشیم تا یکیش کور بشه ( دوتا یکی بشه )


حالا  ابتدا برای پشت یقه هفت حدود  5 سانت دونه سر می گیریم  و

بعد دونه های طرف راست  یقۀ جلو رو به میل بافتنی می کشیم و اون

دونۀ وسط ( که فرد و علامت گذاری شده بود ) رو هم به میل می گیریم و ...

و با میل بافتنی دوم هم  ابتدا 5 سانت برای سجاف یقۀ پشت دونه سر می اندازیم و

 بعد دونه های طرف چپ یقه رو  به میل می کشیم .


و به روش آموزش تصویری بالا از فوت و فن کور کردن پاین یقه هفت رو 

یاد می گیریم تا راست و تمیز و منظم باشه .

این تصویر هم بصورت عملی اون سه تا یکی کردنی رو که باعث می شه

یه دونه در مرکز مستقیم بافته بشه رو نشون می ده .

با همینروش هر رج در وسط پایین یقه کور کردن 3 دونه رو داریم تا

یقه هفت به روش فارسی بر تمیز و شیک از کار دربیاد .

این سجاف حداقل باید 4 سانت بافته بشه و بعد درز پشت این سجاف رو

 می دوزیم ومقداری رو که برای پشت یقه سر انداخته بودیم ؛

با سوزن به گودی  یقۀ پشت می دوزیم .اگر هم مایل باشین از میل دوره برای سجاف بافی استفاده کنیم ،

باید ابتدا سر شانه ها رو بدوزیم  و ابتدا و انتهای رج را سر یکی از

 سر شانه ها قرار بدیم و وقتی به دونه وسط ( فردعلامت دار ) رسیدیم ،

 همون روش بافت ( سه تا یکی کردن ) رو بکار می بریم .

این روش سجاف بافی دیگه ما رو از دوختن سجاف به

 حلقۀ یقۀ  پشت بی نیاز می کنه و فقط درز پهلوی سجاف رو باید بدوزیم .
" فوت آخر کار "


وقتی می خواهیم لبۀ سجاف رو سر تا سر کور کنیم ...

بهتره که به روش خود کشباف وقتی به دونۀ رو می رسیم ، از رو کور کنیم و

 وقتی به دونۀ زیر می رسیم به زیر کور کنیم تالبۀ کشباف تمیز  کور بشه .

در غیر این صورت اگه همه دونه ها رو به یک طرف کور کنیم ( همه از رو یا همه از زیر )

یک خط ساده بافی به لبۀ بافت شما دیده خواهد شد که زیاد با  مدل کشباف همسانی نداره ." موفق باشین "
طبقه بندی: آموزش بافتنی با دو میل، انواع یقه ها و سجاف یقه ها، ارائه آموزش متنی از "مامان اعظم"، انواع کور کردن بافتنـــی و قلاب بـــافی،

[ چهارشنبه 4 آذر 1394 ] [ 12:46 ق.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صنـــدوقچۀ نظــــــرات() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('